Onderwerp: Bezoek-historie

Dijkversterking Oostvaardersdijk : landschapsecologische benadering
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Fokkens, J.D. Heynis, A.J. Kolvoort, J.H.T. Lucassen, S.M. Wever [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL), Heemraadschap Fleverwaard, Provincie Flevoland

 

Samenvatting

Allereerst worden de onderwerpen natuur, landschap en cultuurhistorie beschreven en gewaardeerd. Hieruit komt naar voren welke waarden de meeste aandacht verdienen en (indien mogelijk) dus behouden moeten blijven dan wel versterkt moeten worden. Wat de potenties van de dijk plus omgeving zijn op het vlak van natuur en landschap alsmede de beleving daarvan, komt aan de orde. Mogelijk dat de dijkversterking een bijdrage kan leveren aan een optimalisatie van de huidige situatie. Ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en de dijkversterking direct dan wel indirect raken, komen tevens aan bod. Daarna worden de effecten van de verschillende dijksversterkingsalternatieven op natuur en landschap beschreven. Op basis van deze effecten wordt een keuze gemaakt van meest geschikte alternatieven. De keuze wordt enerzijds gebaseerd op de mogelijkheden om de negatieve effecten van de dijkversterking te beperken en anderzijds op de mogelijkheden om het functioneren van de dijk plus omgeving op het vlak van natuur en landschap alsmede de beleving daarvan, te verbeteren. Voorgaande informatie vertalend naar het betreffende dijkvak resulteert uiteindelijk in een aanbeveling.

 

Annotatie

14, [1] p.
fig.

Naar boven