Onderwerp: Bezoek-historie

Dijkhoogte van een dijkvak bij Andijk : concept
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL); door J.S. van Vugt

 

Samenvatting

Op verzoek van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier is voor een dijkvak bij Andijk nagegaan welke relatie er bestaat tussen opgegeven dijkprofiel en vereiste kruinhoogte. Ook is nagegaan welke waterstand kan voorkomen bij een bepaalde kans van voorkomen.

 

Annotatie

11 p.
fig., tab.
(Intern rapport / Directie Flevoland ; 1990-31 Anp)
Met lit. opg.

Naar boven