Onderwerp: Bezoek-historie

Dieren gebruiken faunapassages onder de A6 in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.F.J. Smit en G.J. Brandjes; Bureau Waardenburg, Adviseurs voor ecologie& milieu

 

Samenvatting

De Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat heeft het voornemen in Flevoland het aantal faunavoorzieningen onder rijkswegen uit te breiden en wil daarvoor inzicht krijgen in het gebruik van de aangelegde passages door dieren. Dit rapport geeft de resultaten van een studie naar het gebruik van vier recent aangelegde passages onder de A6, twee locaties met stobbenwallen en twee locaties met faunabuizen. Doel van de studie is vast te stellen of de passages gebruikt worden, welke diersoorten van de passages gebruik maken en of de passages incidenteel dan wel frequent worden gebruikt. Tevens moet de studie inzicht geven in welke doelsoorten die in de omgeving voorkomen géén gebruik maken van de voorziening.

 

Annotatie

31 p.
fig.
(Rapport ; 98.026)
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Projectbegeleider RWS, RDIJ: A. Blaak
Met lit. opg.

Naar boven