Onderwerp: Bezoek-historie

Afgraven zuidoever Noordzeekanaal t.p.v. voorheen koptalud Hembrug
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.G. Bastiaans; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde]

 

Samenvatting

T.p.v. de voormalige Hembrug wordt de doorvaartbreedte van het Noordzeekanaal beperkt door wat aan de zuidelijke oever nog resteert van het koptalud van de toerit naar de spoorwegbrug. Deze landtong zal worden afgegraven. In het verleden is bij graafwerkzaamheden geconstateerd, dat in dit gebied zettingsvloeiingen kunnen optreden. Nagegaan is of ook t.p.v. de af te graven landtong zandformaties voorkomen die gevoelig zijn voor zettingsvloeiing. Interpretatie van bestaand grondonderzoek geeft aan, dat de zandformatie tussen ca. N.A.P. -5 m en ca. N.A.P. -13 m ter plaatse inderdaad zettingsvloeiinggevoelig is. Daarom wordt geadviseerd bij de realisatie van het project het in trilling brengen van deze lagen te voorkomen en een bepaalde ontgravingswijze toe te passen.

 

Annotatie

5 p.
Rapportnr. W-DWW-96-086
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Met lit.opg.
Titel op documentatiepagina: Afgraven zuidoever Noordzeekanaal t.p.v. voorheen kopterp Hembrug

Naar boven