Onderwerp: Bezoek-historie

Afbeeldingen kunstwerken in/over vaarwegen
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Bureau Binnenscheepvaart

 

Annotatie

ongep.
tekeningen
Losbladige uitg.

Naar boven