Onderwerp: Bezoek-historie

'Vaart', gezuiverd of onzuiver : stand van zaken op het proefveld voor grondverbetering met organische stof 'de vaart' na drie jaar onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door M. Arts

 

Samenvatting

De verwerking van rioolwaterzuiveringsslib tot een be- of verwerkbaar produkt is in de laatste jaren steeds actueler geworden. De RIJP onderzoekt op het proefveld 'De Vaart' de mogelijkheid om het zuiveringsslib als grondverbeteringsmiddel op zandopspuitingen te gebruiken. Dit rapport handelt over de verwerking van de gegevens en de daaruit getrokken conclusies. De nadruk van deze nota ligt bij de verwerking van de gegevens. die in de afgelopen 3 jaar verzameld zijn.

 

Annotatie

43 p.
bijl., fig., foto's, graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1987-59 Cbw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven