Onderwerp: Bezoek-historie

Concept-rapport alternatieve landbouw Almere
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

De opbouw van het rapport is als volgt: eerst wordt het begrip milieuvriendelijk in de Alternatieve Landbouw afgebakend, daarna wordt er een beeld gegeven van de omzet van biologische land- en tuinbouwprodukten en de afzet ervan, vervolgens worden de mogelijkheden voor milieuvriendelijke land-, tuinbouw - fruitteeltbedrijven besproken. De mogelijkheden en onmogelijkheden die Almere's buitenruimte biedt worden daarna aan de orde gesteld.Hetzelfde wordt gedaan voor de verschillende typen bedrijfsvoering , die in overweging zouden kunnen worden genomen.

 

Annotatie

54 p.
krt., tab.
(Werkdocument RIJP ; 1976-279 Bd/Bf/Bc)
Met lit. opg.

Naar boven