Onderwerp: Bezoek-historie

Cercosporella bestrijding met Benlate in wintertarwe op kavel C 37 t/m 39 in 1973
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, [Sectie Gewasbescherming]

 

Annotatie

tab.
(Werkdocument ; 1974-96 B1)

Naar boven