Onderwerp: Bezoek-historie

De achtergronden van het ontstaan van schade door boomwortels van met name populier aan wegverhardingen en de toetsing van enige methoden om schade te beperken of te voorkomen
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Kopinga, G.J. Jansen en C. Das; Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer

 

Samenvatting

In de periode 1984-1988 is d.m.v. veldwaarnemingen en vergelijkende containerproeven onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van het ontstaan van schade door boomwortels aan wegverhardingen. Rapport geeft de bevindingen weer.

 

Annotatie

112 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Met lit.opg.

Naar boven