Onderwerp: Bezoek-historie

Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen, deel B, grondmechanische aspekten
Publicatiedatum:01-12-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL), Laboratorium voor Grondmechanica Rijkswaterstaat ... [etc.]

 

Samenvatting

In het kader van het onderzoek "Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen" wordt onderzoek gedaan naar de door varende schepen opgewekte waterbeweging en de gevolgen hiervan voor oevers en bodem. Doel hierbij is te komen tot een verzameling technische aanbevelingen voor het ontwerpen van oever- en bodemverdedigingen langs vaarwegen. Tijdens de voorbereidingen van de prototypemetingen bleek van de zijde van producenten van oeververdedigingsconstructies belangstelling te bestaan voor de aanleg van proefvakken met hun specifieke constructies. Hiertoe is hen de gelegenheid geboden. Het doel van de prototypemetingen in 1983 in het Hartelkanaal was: 1. verificatie van de bestaande berekeningsmethoden en "vermoedens" ontwikkeld met behulp van modelonderzoek en de prototypemetingen in 1981; 2. uitbreiding, zo mogelijk, van de bestaande berekeningsmethoden, rekening houdend met de andere scheepstypen en het getij; 3 onderbouwing van experimentele relaties tussen externe en interne belasting; 4 betere formulering van mogelijke lange termijn schademechanismen; 5 toetsing van het gedrag van enkele geselecteerde oeverbeschermingsconstructies; 6 vaststellen van eventuele schaaleffecten.

 

Annotatie

124, [252] p.
ill.
M1115 deel XIIb ; CO 273160/13 ; CO 416459/37. - Lit. opg. p. 120-124

Naar boven