Onderwerp: Bezoek-historie

Bodemverdediging bij de IJsselmeersluizen
Publicatiedatum:01-01-1930

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

Voor het beoordelen van de capaciteit van de verschillende sluisgroepen was het wenselijk om ,nadat de aanleg gereed was gekomen, en de bodemligging zich enigermate aan het spuien had aangepast, een nader onderzoek in te stellen, liefst in een groter model. Ook zijn gedurende een aantal sluisgangen metingen gedaan aan de sluizen zelf, waardoor een rechtstreekse toetsing van de uitkomsten van deze modelmetingen en daardoor een verhoogde betrouwbaarheid in het vasttsellen van het watervoerend vermogen kan worden verkregen.

 

Annotatie

22 P.
bijl., fig., graf., tab.
bijl.
Model 76 : vermogen, Deel I

Naar boven