Onderwerp: Bezoek-historie

Bodemtechnisch en bosbouwkundig onderzoek op de Kabbelaarsbank in 1974 en 1975
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); H.J. Wardenier en V.L. Wigbels

 

Samenvatting

Aansluitend op het verslag over het eerste proefjaar van het bos op de Kabbelaarsbank wordt in dit interim-rapport een overzicht gegeven van het in 1974 en 1975 uitgevoerde onderzoek en de resultaten ervan.

 

Annotatie

7 p.
tab.
7 bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-84 Bbw)
Met samenvatting

Naar boven