Onderwerp: Bezoek-historie

Bodemonderzoek van verschillende terreinen, welke in aanmerking kunnen komen om als proefpolder te worden ingedijkt
Publicatiedatum:01-01-1924

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.F. Ligtenberg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken]

 

Samenvatting

Het onderzoek werd ingesteld voor de volgende terreinen: terrein gelegen tussen de uitspringende hoek van de Wieringerwaard bij Nieuwesluis en de Oostdijk van de Anna Paulownapolder; terrein langs de Oostdijk van de Anna Paulownapolder bezuiden het ontworpen aansluitingspunt van de daaraan sluitende boezemkade; terrein gelegen op het Waardje langs de Hoelmerdijk op Wieringen tussen de Haukes en De Hoelem; terrein bewesten Medemblik, dat de buitendijks te maken bouwput zal bevatten voor het ontworpen stoomgemaal van de N.W.Polder; terrein ten N.O. van het Stoomgemaal te Andijk tot de Broekoordenhoek; een terreintje wadgrond op Terschelling grenzende aan de polders "Het Nieuwland" en "Seerijp".

 

Annotatie

16 p.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; nr. 33)

Naar boven