Onderwerp: Bezoek-historie

Het bodemkundig en plantenteeltkundig onderzoek op het kleidepot 'Het Spijk' nabij Elburg in 1956
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door H. Smits en W.A. Bosma

 

Samenvatting

Bestudering van het verloop van indroging van pas drooggevallen gronden, de inklinking en de begaanbaarheid.

 

Annotatie

20 p.
tab.
(Flevobericht ; B no. 8)
Voordrachten gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 15 januari 1957.

Naar boven