Onderwerp: Bezoek-historie

Blijvende hoogte van de Knardijk
Publicatiedatum:01-01-1964

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige afdeling; [C.H. de Jong

 

Samenvatting

De Knardijk is, na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland geworden tot een slaperdijk met als doel de gevolgen van doorbraak van de meerdijk van Oostelijk Flevoland resp. Zuidelijk Flevoland te beperken. De Knardijk zal hiertoe tot een bepaalde hoogte kerend moeten blijven. Voor die vaststelling is maatgevend de aanval uit Oostelijk Flevoland, veroorzaakt door doorbraak van de IJsselmeerdijk na voltooïng van de dijk Enkhuizen-Lelystad. Doorbraak van de betreffende dijk is mogelijk bij optreden van een zwaardere storm dan waarop de dijk is berekend en door bijzondere omstandigheden zoals oorlogshandelingen.

 

Annotatie

2 p.
(Nota / ZZW ; B 64-8)

Naar boven