Onderwerp: Bezoek-historie

Bewortelingsonderzoek en ondergrondbewerking in de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door J.J. Jonker

 

Samenvatting

De verschillende facetten van het bewortelingsonderzoek en de daaruit voortvloeiende nodige geachte ondergrondbewerking worden behandeld. Een overzicht wordt gegeven van de verschillende technieken die voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden gebruikt. De ontwikkeling van de beworteling van de belangrijkste landbouwgewassen wordt beschreven van kieming tot rijpheid. Het gedrag van de wortels in de verschillende geologische afzettingen in de Noordoostpolder wordt behandeld. Tot besluit van het bewortelingsonderzoek wordt een beschrijving gegeven van de beworteling in verschillende profielen van de Noordoostpolder. Het tweede gedeelte van het bij dit onderzoek gestelde doel is de verbetering van onvoldoende doorwortelbare profielen. De hiervoor gebruikte werktuigen worden beschreven en de resultaten die met ondergrondbewerkingen werden verkregen. De in het groot uitgevoerde ondergrondbewerkingen, met het daardoor opgestelde plan en enkele resultaten worden beschreven.

 

Annotatie

164 p.
bijl., foto's, graf., tab.
(Van zee tot land : rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw der IJselmeerpolders ; nr. 25)
Met samenvatting in het Nederlands en in het Engels
Met lit. opg.

Naar boven