Onderwerp: Bezoek-historie

'Bestuurlijke overeenkomsten'
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J. Bakker

 

Samenvatting

Bij bestuurlijke overeenkomsten tussen gemeenten, provincies en rijksdiensten kan men wettelijk gezien twee groepen samenwerkingsverbanden onderscheiden, nl. samenwerkingsverband dat als wettelijk kader heeft de 'Wet Gemmenschappelijke Reglingen' en samenwerkingsverbanden welke geregeld zijn bij een aparte wet. Achtereenvolgens worden behandeld: de Wet gemmenschappelijke regelingen en enkele voorbeelden van toepasing van deze wet, verder de wet openbaar lichaam Rijnmond en de wet agglomeratie Eindhoven.

 

Annotatie

13 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-7 Cl)

Naar boven