Onderwerp: Bezoek-historie

Het aandeel van de zee op overbelasting van de Alblasserwaard en andere dijkringen in het benedenrivierengebied
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.J. Koster, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Afdeling Advies

 

Samenvatting

Ten behoeve van de discussie inzake de kans op overbelasting van de dijkring van de Alblasserwaard is een analyse uitgevoerd welk aandeel de zee heeft in deze kans. Dit is van belang omdat juist deze kans door de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (SKW) beïnvloed wordt. Bovendien is het toelaatbare risico volgens de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) bij inundatie door rivierwater groter dan het toelaatbare risico door zee-invloeden.

 

Annotatie

ill. ; 30 cm
Notitienr. WBA-N-90.023. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven