Onderwerp: Bezoek-historie

De bestemming en de waardering van de Noordoostpolderbodem
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door C. Kalisvaart

 

Samenvatting

Reeds voor de inpoldering vroegen bestemming en waardering aandacht. Op de kennis van de bodem verkregen door boringen onder water, heeft men verwachtingen gebouwd omtrent het gedrag van de gronden en de rentabiliteit van de inpoldering; ook de uitvoering is daaraan gepast (tracé van de dijk, polderpeil, enz.). In de Noordoostpolder behoeft men geen rekening te houden met reeds bestaande toestanden, zodat er naar kan worden gestreefd, elk perceel een zodanige bestemming te geven, dat zijn waardering er zo goed mogenlijk afkomt. Het zijn dan ook voornamelijk de kennis van het bodemprofiel, het waargenomen en te verwachten gedrag van de grond, en de ervaringen elders op vergelijkbare gronden opgedaan, die in eerste instantie over de bestemming beslissen.

 

Annotatie

19 p.
Met een samenvatting in het Engels
(Van zee tot land : rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw der IJsselmeerpolders ; 4)
Met lit. opg.
Voordracht gehouden op de vergadering van de ned. Bodemkundige Vereniging, zomer 1948

Naar boven