Onderwerp: Bezoek-historie

Beschouwingen over stroomen in de verbindingen tusschen meren
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door J.P. Mazure en A. Volker

 

Samenvatting

Onderzoek naar de te verwachten stroomsnelheden als gevolg van windopwaaiing in de nauwe verbinding tussen twee ruime waterbekkens in het kader van de bepaling van de waterloopkundige eisen, waaraan deze verbinding bij het ontstaan van een aantal randmeren bij de inpoldering van het zuidelijk en oostelijk deel van het IJsselmeer (Flevoland) moet voldoen. Uitgangspunt zijn de bestaande verbindingen in het Friese merengebied en het sluitgat van de Noordoostpolder.

 

Annotatie

29 p.
graf., krt.
9 bijl.
(Nota / ZZW ; 165)
(Notagroep II Waterstaat en hydrologie ; no. 7)

Naar boven