Onderwerp: Bezoek-historie

De berging van de bij baggerwerken in de Oosterpolder vrijkomende grond.
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); F.L. van der Bom

 

Samenvatting

Beschrijving van de voor- en nadelen van het graven van vaarten en tochten voor de bemaling van de polder. Na het droogmalen van de polders kwamen deze waterleidingen als geulen in het terrein te voorschijn. Zij bewezen in het eerste stadium na het droogvallen belangrijke diensten door de toestroming van het water naar de lozingspunten te vergemakkelijken en door de vaart mogelijk te maken.

 

Annotatie

5 p.
(Nota / ZZW ; 224)

Naar boven