Onderwerp: Bezoek-historie

Profielen van enkele elementen in het sediment van het Schelde-estuarium : verkennend onderzoek naar het voorkomen en het verloop van de concentraties van enkele weinig onderzochte elementen in het sediment van het Schelde-estuarium van Vlissingen tot Rupelmonde
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Tim van Hattum

 

Samenvatting

Aan de orde komen juist die sporen-elementen en hoofd-elementen die in 'standaard' sedimentenonderzoeken niet worden geanalyseerd. Er is geen reden om aan te nemen dat enkele van deze elementen minder schadelijk zijn dan bijvoorbeeld zware metalen voor organismen. Met het oog op de toenemende toepassing in de industrieals alternatief op de milieugevaarlijke stoffen is het zinvol om te bekijken in welke mate deze stoffen in het sediment voorkomen.

 

Annotatie

37 p.
ill.
Afstudeerverslag Rijkshogeschool IJselland
Werkdocument RIKZ/AB-96.835X
Met lit. opg.

Naar boven