Onderwerp: Bezoek-historie

Proef zandwinning in zee, keuze tracermateriaal
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. de Reus; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee

 

Samenvatting

Om de invloed van de zandwinning op de kust te onderzoeken is in 1974 de werkgroep "Grens Zeezandwinning" ingesteld. Uit berekeningen, welke ten behoeve van deze werkgroep zijn uitgevoerd, is gebleken dat zandwinning ter plaatse van de dieptelijn van N.A.P. - 16 m (circa 6 km uit de kust) weinig invloed op de kust zal hebben. Voor het voorspellen van de morfologische veranderingen is het nodig de transportwegen van het sediment en de grootte van het sedimenttransport te kennen. De bestudering van deze grootheden kan het beste geschieden met behulp van een radioactieve tracertechniek.

 

Annotatie

33 p.
1 bijl., tab.
Nota WWKZ-81.H006
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.

Naar boven