Onderwerp: Bezoek-historie

Proef met kunstmatig zeewier bij Texel
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.H. Tutuarima; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [Directie Noord-Holland], Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

De zuidoost-kust van het eiland Texel wordt sterk aangevallen door de ebstroom vanuit de geul de Texelstroom. Hierdoor schaart de oever ten noordoosten van het vaste punt het Horntje steeds verder in en dreigt de reeds op deltahoogte gebrachte dijk steeds meer aan golfwerking te worden blootgesteld. Voor de vaste punten het Horntje en de Stuifdijk zijn door de stroom gaten ontstaan, die reiken tot een maximale diepte van ca. NAP -40 m. Om aan deze inscharing een halt toe te roepen zijn uitgebreiden bezinkingen aangebracht. In het kader van deze verdedigingswerken deed zich de mogelijkheid voor langs de rand van het voor de zeedijk liggende ondiepe wad een proefveld van ca. 80x120 m2 aan te leggen van kunstmatig zeewier. Hiermee kan worden nagegaan of met betrekkelijk eenvoudige middelen een kostbare uitbreding van de reeds aanwezige randbezinking kan worden voorkomen. In beknopte zin wordt ingegaan op de achtergronden van de toegepaste methode bij de aanleg van het zeewierveld en worden de tot nu waargenomen bodemontwikkelingen in beschouwing genomen.

 

Annotatie

7 p.
5 bijl., ill. ; 30 cm
Memo (WWKZ-)72.18
Digitaal document 646 Kb
Met lit. opg.

Naar boven