Onderwerp: Bezoek-historie

Waterdieren aan de pil
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Een gesprek met Dick Vethaak, projectleider werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). Hij vertelt hoe bepaalde stoffen de hormoonhuishouding van dieren ernstig kunnen ontregelen en hoe al bij zeer lage concentraties de ontwikkeling en voortplanting van dieren kunnen aangetast worden. De resultaten van de Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES) proberen een algemeen beeld van de problematiek te schetsen.

 

Annotatie

ill.

Naar boven