Onderwerp: Bezoek-historie

Procesbeschrijvende modellering van de waterkwaliteit van de Zuidnederlandse Noordzeekust : verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Beschrijving van een verklarend model waarin de invloed van fysische en chemische processen duidelijk worden. Geconcludeerd wordt dat stoftransporten zowel noord- als zuidwaarts gericht kunnen zijn, afhankelijk van wind en afvoeren van Nieuwe Waterweg, Schelde en Haringvlietsluizen.

 

Annotatie

IV, 63 p., 99 bijl.
ill. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 62-63
R 2176 / T 115
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)

Naar boven