Onderwerp: Bezoek-historie

Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.O.F. Calle, D. Dillingh, W. Meermans, A.W.C.M. Vrouwenvelder, J.K. Vrijling, L. de Quelerij, A.J. Wubs; [Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen] [voorzitter J.F. Agema]

 

Samenvatting

Beschrijft de bepaling van de faalkans van de dijk bij faalmechanismen, de bepaling van de inundatiediepte en daarbij optredende schade, de bepaling van een aanvaardbaar risico-niveau en tenslotte de toepassing zowel in een voorbeeld berekening als in de praktijk. Ook worden technieken uit de risico-analyse beschreven.

 

Annotatie

219 p.
ill. ; 30 cm.
(Interimrapport TAW ; 10)
Lit. opg.: p. 215-219
In de Technische Adviescommissie voor Waterkeringen (TAW) zaten medewerkers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)

Naar boven