Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling van de bodemligging op de Boven-IJssel en de invloed daarvan op waterstanden en afvoeren voor en na Rijnkanalisatie
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst

 

Samenvatting

Uitkomsten van de door het Waterloopkundig Laboratorium uitgevoerde berekeningen. Invloed van een niet verdiepte ijsselbodem op de afvoerverdeling over de verschillende Rijntakken vóór het in bedrijf stellen van de stuw te Driel.

 

Annotatie

20, [12] p.
12 bijl., graf.
(Nota 69.7)

Naar boven