Onderwerp: Bezoek-historie

Primaire produktie van het mikrofytobenthos in de Oosterschelde : onderzoeksvoorstel BALANS
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, hoofdafdeling Waterloopkunde (RWS, DD), Dienst Getijdewateren (RWS, DGW); Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)], Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO); S.A. de Jong en A.J.J. Sandee

 

Annotatie

24 p.
BALANS nota 1986-21
BALANS is een samenwerkingsproject van Dienst Getijdewateren, Middelburg en Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke en Deltadienst 's-Gravenhage
Lit. opg.

Naar boven