Onderwerp: Bezoek-historie

Primaire produktie in de Noordzee in 1989 en de relatie met de zuurstofhuishouding in de onderlaag van het gestratificeerde gebied : interimrapport EUZOUT*2
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.A. Haas, J.C.H. Peeters, L. Peperzak; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

In EUZOUT*2 is het onderzoek gericht op veranderingen in de primaire produktie van verschillende gebieden in de Noordzee: kustzone, de gemengde offshore en het gestratificeerde gebied van de Noordzee en de mogelijke gevolgen voor de zuurstofhuishouding. Een toename van deze produktie in de bovenlaag kan via sedimentatie en afbraak van de gevormde organische stof leiden tot een sterke zuurstof daling in de onderlaag. In dit rapport wordt de uitwerking van de primaire produktie berekeningen in de onderscheiden gebieden gepresenteerd en gepoogd een verband te leggen met de zuurstofhuishouding in de onderlaag van het gestratificeerde deel van de Noordzee. De nutriënten en fytoplankton gegevens worden evenals de fysische gegevens apart gerapporteerd.

 

Annotatie

24, [32] p., 1 p. bijl.
fig., tab. ; 30 cm
Notitie GWAO-90.13065. - Onderzoek binnen het project EUZOUT (= EUtrofiering ZOUTe wateren). - Met lit. opg.

Naar boven