Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar uitloging in oppervlaktewater van pak en koper, chroom, arseen uit geïmpregneerd hout
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.M. Berbee; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA

 

Samenvatting

Door DBW/RIZA, Markerink's Houtbedrijf en Cindu Chemicals is op laboratoriumschaal onderzoek verricht naar de uitloging van gecreosoteerd en gezouten (Cu, Cr, As-type B) vuren en grenen hout. Dit hout wordt in Nederland onder andere gebruikt voor oeverbeschoeiing. De achtergrond van het onderzoek vormde de mogelijke nadelige effecten van de toegepaste impregneermiddelen voor de waterkwaliteit. De volgende doelen hebben bij dit onderzoek centraal gestaan: Bepalen van de mate van uitloging van respectievelijk polycyclische aromaten (PAK) en koper-chroom-arseen uit hout dat na het impregneren eerst een maand was opgeslagen. Bepalen van het effect van nabehandeling met stoom van vers geïmpregneerd hout op de mate van uitloging ten opzichte van hout dat na impregneren eerst een maand in opslag is geweest (gecreosoteerd hout werd nabehandeld in een proefinstallatie; gezouten hout werd nabehandeld in een commerciële installatie/zogenaamde stoomfixatie). Vertaling laboratoriumresultaten naar de praktijk van het oppervlaktewater. Vaststelling relevantie voor het waterkwaliteitsbeleid. De uitloogproeven werden uitgevoerd in continue doorstroomde kolommen, en ook in bakken met stagnant water die periodiek ververst werden.

 

Annotatie

73 p.
bijl., graf., tab.
Nota nr. 89.049. - Met samenvatting. - Met lit.opg.

Naar boven