Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar het voorkomen in industrieel afvalwater van stoffen, die in aanmerking komen om als zwarte-lijst-stof te worden aangewezen : april 1980-november 1981
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater(RWS, RIZA)]; W. van Starkenburg, A.B. van Luin

 

Annotatie

50 p.
30 cm
Met samenvatting
Met lit op.

Naar boven