Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de zoutindringing op de Antwerpse havendokken en het Albertkanaal bij lage debieten
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA, Hoofdafdeling Watersystemen, Afdeling WS Delta

 

Samenvatting

Onderzoek naar de zoutindringing op de havendokken van Antwerpen en met name het Albertkanaal (de scheepvaartverbinding tussen de Maas en de havendokken). In deze nota wordt de vraag beantwoord, wat het minimale debiet is om te voorkomen dat de verzilting reikt tot aan de schutsluizen te Wijnegem. Dit is gedaan voor de situatie na 1987, wanneer het Zoommeer gereed is. Vanuit het Zoommeer wordt dan zoetwater naar de dokken gevoerd, waardoor de choride-concentraties op de havendokken afnemen.

 

Annotatie

24, [2] p.
bijl., diagr., fig., tab.
(DBW/RIZA Nota; 86.27)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven