Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de verzilting van het boezemwater in Noordholland ten Noorden van het Noordzeekanaal
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. v.d. Burgh; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst voor de Waterhuishouding

 

Annotatie

15 p.
ill. ; 31 cm
Bijl. - Samenvatting

Naar boven