Onderwerp: Bezoek-historie

Praktijkproef hangend strand : brainstorm
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Verslag van een brainstormdag op 19 maart 1991, waarin de mogelijkheden voor hangend strand als kustverdedingsmaatregel werden besproken alsmede morfologisch/technische alternatieven voor hangend strand. Tevens werd de stand van zaken gegeven van het project op de locatie Tienhovenpolder in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Annotatie

Ongep.
fig. ; 30 cm
H1291. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL). - Met lit. opg.

Naar boven