Onderwerp: Bezoek-historie

Populatiemodellen voor geselecteerde AMOEBE-soorten
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Stefan E. Schröder, John H.M. Schobben; Koninklijke Landbouwkundige Vereniging

 

Samenvatting

Behandelt de dynamica van de Nederlandse populaties van een zestal diersoorten geanalyseerd met behulp van een mathematisch model. Het betreft hier zogenaamde AMOEBE-soorten die indicatief worden geacht voor de toestand van de Nederlandse matiene milieu. De onderzochten soorten zijn de eidereend, gewone zeehond, bruinvis, stekelrog en kabeljauw.

 

Annotatie

71 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS-97.134X
Met lit. opg.

Naar boven