Onderwerp: Bezoek-historie

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) : BEON thema bijeenkomst, 22 februari 1996, Den Haag
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Directeuren Overleg Ecologie Noordzee/Waddenzee (DO); Stuurgroep BEON

 

Samenvatting

Bevat de volgende voordrachten: Bronnen van PAK voor de Noordzee, trends in de tijd ; Het lot en de effecten van PAK's in de zeebodems: resultaten uit experimenteel onderzoek ; PAK's in schelpdieren en garnalen ; Normstelling PAK's ; Kanttekeningen vanuit het beheer.

 

Annotatie

22 p.
ill.
(BEON rapport ; 96-13)
BEON = Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek Noordzee / Waddenzee
Stuurgroep BEON bestaat uit: Def., EZ, LNV, OC*W, VROM, V&W
DO bestaat uit IBN-DLO, TNO-MEP, NIOO-CEMO, NIOZ, RIVM, RIVO-DLO, RWS-RIKZ, RWS-DNZ, Universiteiten, WL
ISSN 09246576

Naar boven