Onderwerp: Bezoek-historie

Microverontreinigingen in zwevend stof van het Volkerak-Zoommeer : trendanalyse voor de periode 1987-1989
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.A. Koelmans; Landbouw Universiteit Wageningen

 

Annotatie

87 p.
bijl., fig., graf., tab. ; 30 cm
LUW-rapport ; 91.01. - Rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) en Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW). - Met samenvatting. - Met lit.opg.

Naar boven