Onderwerp: Bezoek-historie

Meren Ecotopen Stelsel : een ecotopenstelsel voor de meren van het IJsselmeergebied en Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Y.A.M. van der Meulen; Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

 

Samenvatting

Binnen Rijkswaterstaat bestaat de behoefte om voor alle Rijkswateren ecotopenstelsels te ontwikkelen. Ecotopen(stelsels) bieden aan de betrokken partijen een begrijpelijk referentiekader voor onderling overleg. Het Meren Ecotopen Stelsel (MES) is in eerste instantie bedoeld voor de voorbereiding en evaluatie van beleids- en beheerstudies gericht op het gehele watersysteem of meerdere watersystemen tegelijkertijd. Met het stelsel kunnen zowel actuele als potentiële ecotopen van meren beschreven worden. Bij de samenstelling van de lijst van ecotopen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: vlakdekkend toepasbaar, werkbaar aantal ecotopen, specifieke ecologische inhoud, mogelijkheid tot weergave van effecten van beleids-, inrichtings, en beheersmaatregelen, beleids- en beheersmatige betekenis en eenvoudig te karteren.

 

Annotatie

60 p.
foto's, fig., tab.
Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels. - RIZA rapport 97.076. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - Zitting in de begeleidingscommissie namens RWS, RIZA: H. Coops, N. Geilen, E. Reinhold, A. Remmelzwaal, G. Lenselink en M.J.R. Cals. - Met een Engelse samenvatting. - Met lit. opg.
ISBN 9036951232

Naar boven