Onderwerp: Bezoek-historie

Jaaroverzicht Afvalwaterzuiveringsinrichtingen
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)

 

Annotatie

Voortzetting van: Jaaroverzicht Rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Mededelingen van het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater(RIZA)
Voortgezet als:Kommunale Afvalwaterzuiveringsinrichtingen per Waterkwaliteitsbeheerder

Naar boven