Onderwerp: Bezoek-historie

Paleo-ecologisch diatomeeen onderzoek in de Noordzee en provincie Noord-Holland in het kader van het Kustgenese project, taakgroep 5000
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijks Geologische Dienst, Afdeling Paleobotanie kenozoicum en Rijksuniversiteit Utrecht (RU), Instituut voor Aardwetenschappen, Afdeling Sedimentologie; P.C. Vos en H. de Wolf

 

Samenvatting

Geeft een inventarisatie en herinterpretatie van de uit boringen uit de Noordzee en Noord-Holland verzamelde diatomeeëngegevens voor het toetsen van hypothesen ter verklaring van het lange termijn kustgedrag. De resultaten van het paleo-ecologische diatomeeën onderzoek worden per periode samengevat. Voor een drietal situaties (Boreaal, overgang Boreaal / Atlanticum en vroeg Atlanticum) zijn de laterale en verticale milieu sequenties gesimuleerd aan de hand van hypothetische paleogeografische kaartjes en profielen. Deze paleogeografische kaartjes en profielen zijn fictief omdat ze geen concrete geologische situatie weergeven. Het zijn hypothetische modellen die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op diatomeeën onderzoek van een aantal boringen. De kaartjes en de profielen zijn bedoeld als discussie model (tussenstap tussen paleoecologische diatomeeën onderzoek en kartering).

 

Annotatie

144 p.
ill. ; 31 cm.
(Rapport RGD ; 500)
(Rapport ; 75)
Losbladige uitg. - Met lit. opg. - Rapport samengest. met financiële steun van (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)

Naar boven