Onderwerp: Bezoek-historie

Paalrijen Vlieland - oost
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. Rakhorst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Hoorn

 

Samenvatting

De niet verdedigde oostzijde van Vlieland is de afgelopen decennia aan afslag onderhevig. Het strand aan de zijdoostzijde van strandhoofd nr. 63 is in de afgelopen jaren zo sterk verlaagd, dat bij GHW (gemiddeld hoog water) de zee tegen de duinvoet staat. Om de kans op doorbraak van de ter plaatse zwakke duinenrij te beperken, is deze door achterover schuiven onder een flauwer talud gebracht en zijn in 1979 en 1980 zandsuppleties van geringe omvang uitgevoerd. Bij de zich handhavende lage ligging van het strand is het effect van de zandaanvullingen echter zeer tijdelijk. De kans op doorbraak, met daarbij het vollopen van de achtergelegen vallei, blijft dan ook bestaan. Deze notitie bevat een plan voor de verdediging aan de oostzijde van Vlieland met behulp van paalrijen.

 

Annotatie

8 p.
2 bijl., ill.
Notitie WWKZ-82.H206
Digitaal document 1.8 Mb

Naar boven