Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht zoutregistraties 1972-1978 kust zuidelijk deltabekken en Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD); D. Begeman

 

Samenvatting

In opdracht van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging [RWS, WW] wordt dagelijks het zoutgehalte bepaald aan de hand van watermonsters in een aantal plaatsen langs de kust van het Zuidelijk Deltabekken (Haringvliet, Brouwershavensche Gat en Keeten-Volkerak) en in de Oosterschelde. Deze zoutmeetreeksen worden onderling vergeleken en vergeleken met andere grootheden zoals wind, neerslag en verdamping. Hiertoe zijn de zoutgegevens ondergebracht in het DTBEST bestand van de Dienst Informatieverwerking [RWS, DIV]. In deze nota wordt een kwalitatief inzicht in de gevonden verbanden gepresenteerd door middel van grafieken, waarin zowel tijdreeksen van zoutgehalten zijn uitgezet, als tijdreeksen van de Rijnafvoer, windsnelheid en windrichting en neerslag en verdamping.

 

Annotatie

105 p.
graf., krt. ; 21x30 cm
Nota DDWT-82.013
Projectcode V77080
Digitaal document 3 Mb

Naar boven