Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht van "stressparameters" voor de conditiebepaling van mariene bodemdieren
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Korporaal en A.C. Smaal; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Ter voorbereiding van onderzoek naar bruikbare stressparameters in het kader van actieve biologische monitoring is een literatuurstudie verricht naar thans bekende stressparameters en hun toepassingen. Er wordt gekozen voor een definitie van stress "als een meetbare respons van een groep organismen op een externe stimulans, die organismen kwetsbaar maakt voor verdergaande milieuverandering". Het onderzoek zal zich gaan richten op parameters van de verschillende subdisciplines, doch allereerst op schelpwaterverlies, scope for growth, lysosoomstabiliteit en conditie-index bij Mytilus edulis. Het onderzoek wordt uitgegoeverd in het kader van het project OMAR.

 

Annotatie

31 p.
tab. ; 30 cm
Nota GWAO-86.108
Met lit. opg.

Naar boven