Onderwerp: Bezoek-historie

Zwarte-lijststoffen in communaal afvalwater in Noord-Brabant (zwalijs-2) : onderzoek rioolwaterzuiveringsinstallaties
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) ...[et al.]; J.B.M. Somers, H. van der Loo, F.M. Schotel; Hoogheemraadschap West-Brabant; GTD-Oost-Brabant

 

Annotatie

2 dl.
fig., tab.
Dl. 1: Hoofdrapport. - Dl. 2: Samenvattend eindrapport. - Zitting in begeleidingsgroep namens RWS, RIZA: H.B. Pols. - Met lit. opg.

Naar boven