Onderwerp: Bezoek-historie

Zware metalen en fosfor in sedimenten uit het IJsselmeergebied : verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium en Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)

 

Samenvatting

De bemonstering voor dit onderzoek werd verricht in november 1974. Hierbij werd het gehele IJsselmeergebied bemonsterd omvattende het Ketelmeer, het Markermeer, de randmeren het noordelijke deel van het IJsselmeer. In elk van de 25 bemonsterde lokaties werden 5 sedimentmonsters genomen van de bovenste centimeters van het sediment. Van deze 125 monsters werden de gehalten aan deeltjes kleiner dan 16 micron en aan zink, koper, chroom, cadmium, lood, kwik, arseen en antimoon bepaald.

 

Annotatie

33 p.
foto's graf., krt., tab. ; 29 cm
R1055. - Bijl. - Lit.opg. - Samenvatting

Naar boven