Onderwerp: Bezoek-historie

Zuurextractie van een viertal baggerspecies
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO-Milieu en Energie, Instituut voor Milieu- en Energietechnologie (IMET); W.G. van Marwijk, J. Joziasse

 

Annotatie

11, 17 p.
fig., tab.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - Begeleiding namens RWS, RIZA: R. van der Velde

Naar boven