Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht presentatie meetgrootheden : kustgebied Zuid-Holland : 1970 - 1981
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.L.H. van Erkom; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Afdeling Hellevoetsluis

 

Samenvatting

Voor de afdeling Hellevoetsluis wordt in deze nota over de periode 1970-1981 een overzicht gegeven van: de grootheden, die voornamelijk routinematig werden bepaald ; de gebieden waar deze grootheden werden ingewonnen ; de standaardbewerkingen, die de grootheden hebben ondergaan. Het jaar 1970 is als begin van het overzicht genomen, omdat na de afsluiting van het Haringvliet (eind 1970) de werkzaamheden van de afdeling zich steeds meer van het Noordelijk Deltagebied zeewaarts hebben verplaatst. In deze nota wordt allleen ingegaan op de verrichte peillingen, metingen e.d. in het kustgebied van de provincie Zuid-Holland en de zuidelijke Noordzee.

 

Annotatie

9 p.
33 bijl., graf., krt., tab.
Nota WWKZ-82.S001
Rapport nr. 199
Digitaal document 3.6 Mb

Naar boven