Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht berekeningen zuidelijk deel van de Noordzee
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee; R.P. van Dijk

 

Samenvatting

De 2D getijberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma WAQUA. De resultaten zijn vergeleken met TYBERL-berekeningen in verband met de dieptelijnen-schematisatie.

 

Annotatie

2e uitg
5 p., 35 p. bijl.
graf., tab.
Nota WWKZ-79G.006
Digitaal document 1.3 Mb

Naar boven