Onderwerp: Bezoek-historie

Overschrijdingslijn topafvoeren Maas bij Borgharen en Lith, 1911 ... 1980 en 1911 ... 1985
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.P.M. de Vrees; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling

 

Samenvatting

Deze nota herziet nota 1980-3 van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Zuidoost, afdeling Maas, getiteld: Onderzoek naar de frequenties van extreem hoge Maasafvoeren. De langste periode die gehanteerd is, is de periode 1911 .... 1979. Bij de bepaling van de overschrijdingslijnen zijn 8h-topafvoeren en topafvoeren door elkaar gebruikt. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen de 2 soorten toppen en zijn de periode 1911 .... 1980 (ten behoeve van publikatie in het Tienjarig Overzicht 1971 .... 1980) en de periode 1911 .... 1985 gehanteerd. M.b.v. een Implic- schematisatie is door district Zuidoost-Maas een relatie tussende afvoeren van Borgharen en Lith afgeleid. Deze relatie is gebruikt voor de bepaling van de overschrijdingslijn voor Lith.

 

Annotatie

6 bladen
7 bijl., tab., graf. ; 30 cm
Met lit. opg. - Nota nr. GWIO-85.005

Naar boven